Aliança Catalana

Butlleta d'Afiliació
Dades personals (Volem saber quí ets i com et podem contactar per fer-te partícep mantenir-te informat)

Talent (Ens interesa saber com pots i vols col·laborar en aquest gran projecte)

Quota d'afiliat (Només amb l'esforç de tots podem finançar un partit per reestablir la seguretat i la llibertat de Catalunya i dels catalans)
  
  

*La quota reduïda l'apliquem a menors de 30 anys, a pensionistes, a famílies nombroses i a persones en situació d'atur.

Aportació especial €/mes

Les quotes són les vigents a partir del primer d'agost del 2020. La quota la cobrarem trimestralment a partir de l'afiliació. El partit pot fer-hi les modificacions pertinents d'acord amb els procediments estatuàriament establerts i amb el previ avís als militants afectats.


Dades Bancàries